top of page
  • Skribentens bildmariawaxin

Tidens tecken

Uppdaterat: 30 jan. 2022


Vete till och Darnel
Vete och Dårrepe

Det känns som att vara i en science fiction film, fast värre, och det är nästan omöjligt att ta till sig.

Jag läser om spikeproteiner*1 , prioner*2, och om fällning*3 och jag vill inte tro att detta är sant. Det är tydligen ingen nyhet att vacciner "fäller", men för mig är det det. Kan det verkligen stämma att man kan bli påverkad av vaccinet bara av att vara i närheten av någon som har vaccinerat sig!? Verkar ju helt absurt. Men på några veckor fylls grupper på Facebook och Instagram av kvinnors berättelser. I inlägg efter inlägg läser jag om hur ovaccinerade oanande har blivit påverkade.

Om det inte vore för alla dessa tusentals kvinnor berättelser om

  • ändrade menscykler

  • mycket kraftigare blödningar ofta med blodklumpar och mycket starkare smärta

  • tillbaka mensen fast de är runt 60 år (några få)

  • missfall, (i USA ökade missfallen med 100 % i mars, en del säger upp till 500 %)*3

skulle jag också göra som de flesta gör när man försöker berätta; vifta bort det. Det kan ju inte vara sant! Det står ingenstans i media. Ingen har berättat om det på nyheterna. Att inse att myndigheternas och massmedias narrativ har luckor är för smärtsamt. Jag förstår dom som inte vill vakna. Jag förstår dom som håller för öronen och ögonen. Jag förstår er!

Det står om er i Bibeln:

Ni ska höra och höra

men inte förstå,

och ni ska se och se

men ändå inte se,

för detta folks hjärta

är förhärdat.

De hör illa med sina öron

och de sluter sina ögon,

så att de inte ser med sina ögon

eller hör med sina öron

eller förstår med hjärta

och vänder om så att

jag får bota dem.

(Jesaja 6:9)

Jag förstår, att man inte vill att det ska vara sant. Vi har alla blivit programmerade att tro på att staten vill oss väl, att läkare tillhör de goda, att läkemedelsindustrin verkar för människans väl. Det kan ju bara inte vara sant att allt bara handlar om pengar, eller t o m som en del menar att det finns någon slags hemlig världselit som vill avfolka jorden*4. Nej, det där, slår man ifrån sig som rädslomenade sagor från konspirationsteoretiker och foliehattar och för att få lite trygghet i sitt beslut; att välja att fortsätta vara programmerad, går man med i den allmänna hatkören. Man harklar sig och tar ton. Mot sina medbröder.

Om det inte vore för att det just nu händer något med kvinnors reproduktionssystem, inte bara i USA och Israel, utan även i Sverige och hos kvinnor jag till och med vet vilka de är. Om det inte vore för alla deras berättelser skulle jag inte heller ta det till mig. Skulle jag inte heller orka lyssna. Skulle inte jag heller orka göra egna efterforskningar. Bilda mig en egen uppfattning. Men nu är det för sent. Jag är redan väckt, har tid att gräva och jag ser inget eftersträvansvärt i det som kallades Det normala.

Som jag har förstått det: De som låtit sig genmodifieras av vaccinet, visar sig nu läcka/fälla dess spikeproteiner till andra i sin närhet. Deras kroppar reagerar i sin tur på proteinerna med att börja angripa inkräktarna. Det har någon koppling till fertilitetssysstemen, att det inkräktande proteinet är mycket likt det som normalt produceras i moderkakan. Jag kan inte förklara mer eftersom jag inte förstår. Ingen förstår säkert än. Man kan bara konstatera alla dessa nya fenomen med förändrade menstruationer och ökade missfall hos kvinnor, som har träffat vaccinerade.

Om detta stämmer kan ingen med evidensbaserad säkerhet säga än, men vittnesbörden är för många för att vifta bort.

Man kan dra det här ännu längre, men jag väljer att stanna här så länge. Det jag kan konstatera är att vägen tillbaka till det normala är tvärstängd. Låst och igenbommad. Ingen kod i världen kan öppna den igen. Plötsligt befinner vi oss nu i en värld med två läger. Det är inte längre fattiga och rika. Nu är det: de vaccinerade och de ovaccinerade. Vi och dom. Dom och vi. Detta har vi aldrig varit med om tidigare.

Tidens tecken

För mig som är troende får plötsligt Jesu ord en ny mening.

Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade: tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.

(Matteus 13:51 - 53)

Detta säger han direkt efter att ha talat med lärjungarna om tidens tecken. Det är alltså ett tillstånd och tecken på den yttersta tiden. Han förklarar varför detta måste hända i:


Liknelsen om ogräset

Matteus 13:24 - 30

Han lade fram en annan liknelse för dem: "Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov, kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne, ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada."

Varför kunde fienden komma och så ogräs? Jo, för att FOLKET SOV!

Vad är ogräs? I det här fallet syftar ordet på en växt som heter Darnel, Dårrepe på svenska, som numera är utrotad men som förr i tiden var giftig p g a en skadlig svamp. Dårrepe är väldigt lik vetet fram till de är mogna att skördas. Först då ser man skillnaden och kan separera de båda. Det här ogräset hotade inte bara att kväva sådden, det utsöndrade/läckte även skadliga svampporer till den goda säden.


Jesus förklarar liknelsen om ogräset

Matteus 13:36 - 43

Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." Han svarade:

"Den som sår den goda säden är Människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut, och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin Fars rike. Hör, du som har öron!

När Jesus satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade återigen: "Säg oss: Vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? "

Han svarade dem:

"Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många, och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma."

(Matteus 24:4 - 14)


Jesus varnar flera gånger för bedragare i samband med tidens slut. Allt som förleder och alla som gör orätt ska rensas ut. Vilka är de onda och vilka är de rättfärdiga undrar man ju såklart. Enligt de här texterna ser man ingen skillnad. Sida vid sida växer de upp tills de en dag kommer att separeras. Både ljuset och mörkret bedrar. Man ser inte alltid på ytan vad som finns i en människa. Det är inte självklart att de goda är de som går i kyrkan eller de som svänger sig med religiösa jargonger och påskiner ett heligt liv. Nej, jag tror att de rättfärdiga finns överallt, i alla länder, städer, i alla kyrkor och ute i samhället. En här och en där. Det är dom, som inte har förhärdat sina samveten, som väljer bort det som deras inre röst säger är fel, och som vågar välja det som deras inre kompass säger är rätt. De som respekterar Skaparen och Skapelsen. Även om det kostar. De som i sina hjärtan sörjer över att de inte vandrar med Skaparen fast de vill.


De onda är helt enkelt de som kompromissar med sitt samvete, och sanningen, för att vinna fördelar och slippa stå utanför. De som kompromissar så mycket att de inte längre kan höra eller se. De som väljer det materiella och världsliga framför det andliga. De, som låter sig köpas. De som inte ser att deras, eller andras kroppar, är heliga. De som agerar så att det som är heligt; barn, äldre, alla, blir skändade, förändrade på DNA-nivå. De som förstår, men håller tyst. De som ser, men ändå låter sig hypnotiseras. De som inte tror på en dom, där karma kommer ikapp. De som är SÅ stolta kallar Bibeln för onda. De kommer i alla tänkbara skepnader, kön och ålder och de verkar ofta hur trevliga som helst. Men vänta bara, snart kommer de att avslöja sig. Den allra ordentligaste Svensson kommer att ange sin granne för att få åka till Spanien. Den allra raraste lilla tanten kommer att gå över lik för att få krama sina barnbarn. Ondska kan också beskrivas som dåraktighet eller högmod. Att överträda Guds ordningar leder till ondska. Laglöshet -> kärleken kallnar, som vi läste ovan.

Vi är inte skapade att leva utanför gemenskap med Skaparen. Men de flesta har valt bort Honom och lever som de själva vill och nu lever vi i konsekvenserna av våra beslut. Vi har den överhet vi förtjänar helt enkelt. Enligt Bibeln är krig, farsot, svält och ockupationsmakt följder av att välja bort Gud och Hans ordningar. Motsatsen till välsignelser ungefär.

Jag har bidragit med ondska till denna världen och det är jag ledsen för. Men när jag kom till insikt och vaknade, blev jag förtvivlad över mig själv och klev ner från mina höga piedestaler. Så små vi människor är i Universum, och ändå så stöddiga! Jag erkände alla mina överträdelser, som jag var medveten om, och jag upplevde förlåtelse. Det är det största som har hänt i mitt liv, och det är en daglig process. Det är nåd och den står öppen för alla. Alla ska vi en gång stå till svars för våra liv. Vår Fader i Himlen dömer inte som vi. Han dömer rättfärdigt. Men Han dömer. Jag är medveten om att jag har gjort saker som förtjänar en dom. Ändå kan jag sova om natten. För jag har accepterat Människosonens ställföreträdande död för mina synder. Jag har gett mitt liv till Honom och Han kommer att omsluta mig den dag då jag ska stå till svars. I Honom finns ingen fällande dom och Han hjälper mig varje dag fram till dess, att beskära, rensa, pressa, vårda, trösta, hjälpa, älska mig fri från den sista ondskan (stoltheten) jag fortfarande håller fast vid.

Om du också vill kliva ned från din piedestal så skall du inte vänta. Nu är tiden kort. Världen, som vi känner den, är på väg in i upplösning. Innan allt kommer att bli upprättat, som det var tänkt att vara, kommer mycket stora prövningar över jordens innevånare. Det jag har skrivit om här är bara början. Som det falska och giftiga sädesslaget Dårrepen fäller sin skadliga fungus till det äkta vetet så kan vi knappt värja oss längre från allt som kontaminerar oss från alla håll. Du kan inte klara dig genom tiden som kommer utan Guds hjälp. Skjut inte upp den stora livsfrågan tills du befinner dig inför döden. Då är det kanske för sent.

Många tycker att jag är en domedagsprofet, men det håller inte jag med om. Jag har själv ett enormt stort Hopp. Jag tror på Livet efter det s k Slutet. Tidens slut kallas i Bibeln även för födslovåndor. Detta är inte slutet! Det är slutet på denna ruttna värld. Det är början till slutet för ondskan och det är början på Världen som ska komma. Det är skrämmande ska jag villigt erkänna, men det är samtidigt otroligt spännande. När allt ser som värst ut kommer Han, som har visat oss vad sann kärlek är, komma tillbaka för att regera i makt och kärlek. Han kommer att göra allting nytt och jag kan inte vänta tills det sker. En tid av 1000 år då allt ska upprättas och bli som det var meningen att vara i Edens lustgård. Då kommer vi att göra jordbruksredskap av vapen och all slags fiendskap kommer att upphöra. Jesus kommer att regera och lära oss kärlek och frid, och vi kommer att få vara med att bygga upp hans Fridsrike.

Borta är ogräset som kväver skörden! Borta är allt som förleder och alla som gör orätt!

Det här livet är en träning inför det som ska komma. En träning och en gallring. Alla får vara med, men hur många är vakna och hur många kommer att våga gå ur den hypnotiserade massan och följa den stilla inre rösten, som visar den enda vägen som leder till Liv?

Omvändelse är det svåraste som finns, därför att Egot är något av det starkaste som finns. Man kan bara våga ge sig hän när man tror att Gud är god. Att Gud är kärlek. Yahavah är hebreiska och betyder ungefär den Gud som älskar.

Min tro på Gud, Yahavah, har vuxit genom åren. Jag vet att Han är fantastisk och jag är trygg vad som än händer. Det känns inte som mitt mål är att överleva till varje pris. Mitt högsta mål är att befinnas värdig; att ha kämpat den goda kampen och bevarat tron genom alla prövningar och frestelser. Inte bara i tanke utan även i handling.

So help me God!


När du är redo finns det länkar till klipp med mer information.


*1) Spikerprotein är de taggar som sitter runt ett virus. I dessa nya mRNA vaccin har man tagit en del av ett spikerprotein, och klistrat ihop med mänskliga DNA, som man skickar in i kroppen, förbi alla normala skyddsbarriärer. Det är som ett brev med DNA information, som tar sig in i kroppens celler och skapar nya virus. (Dessa nya virus kan bli mutationer av SARS-CoV-2 och därav att en del börjar kalla vaccinerade för mutationsfabriker). Det är det proteinet som fastnar på dina celler i kroppen. Det fastnar i blodet och sätter sig i cellväggarna i blodkärlen för evigt. Alla celler i kroppen primas, smittas, med detta syntetiska spikerprotein. De vita blodkropparna kommer att se det som ett skräp, som de behöver ta hand om och en inflammation startar. Kroppens T-celler, s k mördarceller, aktiveras för att försöka hjälpa till.

Spikerproteinet är av typ syncytin1, samma typ som bildas i moderkakan och det kan vara anledningen till att vi nu ser en mängd olika saker hända med kvinnor, som inte själva har tagit vaccinet men som har varit nära vaccinerade. Ingen vet riktigt vad det är som händer, men en förklaring kan vara att deras kroppar reagerar bla på spikerproteinet, som de vaccinerade utsöndrar genom utandning och hud. Detta kallas för shedding på engelska och nu berättar kvinnor över hela världen i olika forum att de har fått symptom som bl a huvudvärk, sjukdomskänsla, blödningar, proppar, onormal mens och missfall, efter att ha varit nära vaccinerade.


Dr Lawrence Palevsky om bl a spikeproteiner:

Dr Sherri Tenpenny:*3 Fler läkare och många inlägg från kvinnor:

*3 Odessa Orlewicz om kvinnors rubbningar


*4 Uppenbarelseboken 18:23 talar i samband om det stora Babylons fall; om köpmännen, jordens stormän, som förleder alla folk genom sin häxkonst, grek. pharmakeia, sv. medicin.

Om GMO, genmodifiering från tillverkaren

* Fäller, Läcker, Shedding på engelska

173 visningar

Comments


bottom of page