top of page
  • Skribentens bildmariawaxin

Månadens dikt "Zooma ut"

Uppdaterat: 30 jan. 2022

Lake Michigan. Foto Rikard Lehmann

Om hon nu skulle gå

så skulle hon gå rakt fram

utan att se

vare sig åt höger eller vänster.

Så många röster,

som viskade i gränderna.

Så många dörrar,

som öppnades.

Vinkande händer.

Varma handflator.

Beskyddande armar.

Falska vimplar,

i den tilltagande brisen.

Ett sorl,

som höjde sig

över hennes skyndande steg.

Dränkte klappret

medan hennes ryggtavla

zoomades ut mot horisonten.

Ljuden fick henne att öka takten.

Att aldrig

aldrig !

röra huvudet

vare sig åt höger eller vänster

tills hon tillryggalagt

ett säkerhetsavstånd

och gått in iden ljudlösa väntan

medan hennes steg fortfarande förde henne

framåt.

Mindre skyndsamt nu

men fortfarande rakt fram.

Om hon nu skulle gå

skulle hon gå rakt fram

ut ur sorlet.

MW 16/3 2010


23 visningar

Commentaires


bottom of page